X

Đối tượng nào cần thiết sử dụng iBHXH?

Mọi đơn vị sử dụng lao động đều sử dụng phù hợp ứng dụng này. Ngoài ra, iBHXH hỗ trợ cho UBND phường/ xã thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện nhân dân.

Giao dịch điện tử với Cơ quan BHXH là gì?

Thay vì nộp hồ sơ BHXH bằng giấy và nhận kết quả trả lại bằng giấy thì qua iBHXH bạn có thể lập nhanh chóng hồ sơ BHXH, ký số và gửi qua mạng cho Cơ quan BHXH, nhận phản hồi từ Cơ quan BHXH ngay trên ứng dụng iBHXH™ hoặc KySo™ (phần mềm ký số và giao dịch điện tử)

Chúng tôi chưa muốn sử dụng giao dịch điện tử qua mạng với iBHXH
thì có thể sử dụng hay không?

iBHXH™ cho phép lập hồ sơ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của ngành BHXH. Nếu chưa sử dụng chức năng gửi hồ sơ qua mạng thì vẫn có thể xuất ra giấy và tập tin định dạng excel để nộp tại Cơ quan BHXH.

Điều kiện nào để sử dụng iBHXH?

Chức năng này hoàn toàn miễn phí, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email để đăng ký sử dụng: Hotro@TaxOnline.com.vn (nếu chưa sử dụng TaxOnline), nếu bạn đang sử dụng TaxOnline thì không cần phải đăng ký sử dụng.

Làm cách nào để bắt đầu sử dụng iBHXH?

Bạn chỉ cần truy cập website www.TS24.com.vn, vào mục Tải về để tải TS24 professional và cài đặt iBHXH™. Để ký số và giao dịch điện tử thì cần cài đặt thêm ứng dụng KySo™.

Điều kiện kỹ thuật để sử dụng iBHXH?

iBHXH™ là ứng dụng có chức năng tự động cập nhật, bạn chỉ cần kết nối internet để có được phiên bản mới nhất. Máy tính cài đặt có cấu hình tối thiểu CPU 1Gb, RAM 512Mb, ổ cứng tối thiểu 100Mb, hệ điều hành Windows