iBHXH

Thông tin đăng ký nhận tài khoản iBHXH

Để được giao dịch BHXH điện tử miễn phí, vui lòng click vào đây để ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ SAFE-CA

Quý khách vui lòng nhập các thông tin sau gửi về hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập qua email đăng ký tại đây:

Tên doanh nghiệp *:
Địa chỉ liên hệ *:
MST *:
- Nếu là đơn vị hành chính sự nghiệp không có MST vui lòng cung cấp thông tin MST của Người đại diện pháp lý của Đơn vị.
- Nếu Người đại diện pháp lý của Đơn vị không có MST, vui lòng cung cấp thông tin số CMND của Người đại diện pháp lý của Đơn vị.
Họ tên người liên hệ *:
Email người liên hệ *:
Số ĐT người liên hệ *:
Mã đơn vị:
Nhà cung cấp CKS *:
 

Hướng dẫn tương tác (kỹ thuật & nghiệp vụ)

Giao dịch với TS24

Hướng dẫn chung

Thủ tục đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH

Hồ sơ thu

Hồ sơ giải quyết chế độ

Hồ sơ thẻ BHYT

Hồ sơ sổ BHXH

Hồ sơ qua đại lý BHXH

Quản lý hồ sơ và Quản lý NLĐ

Tính lương