iBHXH

Thông tin đăng ký nhận tài khoản iBHXH

Quý khách vui lòng nhập các thông tin sau gửi về hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập qua email đăng ký tại đây:

Tên doanh nghiệp * :
MST * :
- Nếu là đơn vị hành chính sự nghiệp không có MST vui lòng cung cấp thông tin MST của Người đại diện pháp lý của Đơn vị.
- Nếu Người đại diện pháp lý của Đơn vị không có MST, vui lòng cung cấp thông tin số CMND của Người đại diện pháp lý của Đơn vị.
Họ tên người liên hệ * :
Email người liên hệ * :
Số ĐT người liên hệ * :
Mã đơn vị:
 

Hướng dẫn tương tác (kỹ thuật & nghiệp vụ)

Hướng dẫn chung

Thủ tục đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH

Hồ sơ thu

Hồ sơ giải quyết chế độ

Hồ sơ thẻ BHYT

Hồ sơ sổ BHXH

Hồ sơ qua đại lý BHXH

Quản lý hồ sơ và Quản lý NLĐ