iBHXH

Hướng dẫn chung

Chúng tôi đã xây dựng mô hình Hướng dẫn tương tác, rất dễ hiểu cho mọi nghiệp vụ của ứng dụng. Quý khách vui lòng chọn từng chủ để cần xem.
Trên mỗi chủ đề có 2 clip; 1 clip là chiếu toàn bộ thao tác, 1 clip yêu cầu người xem phải tương tác (click chuột) theo hướng dẫn của màn hình.
Quý khách sẽ hiểu nhanh vấn đề giống như có một người bạn ngồi bên cạnh hỗ trợ mình, mô hình này hoạt động 24/24.

Trường hợp cần có người hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố khẩn cấp, vui lòng chọn chủ đề của mục Hỗ trợ sự cố khẩn cấp, Quý khách sẽ tiếp xúc trực tiếp qua màn hình máy tính của Nhân viên TS24 (Quý khách có thể theo dõi cùng lúc nhiều trường hợp tương tự vấn đề của Quý khách đang được giải đáp tại đây). Hình thức hỗ trợ này chỉ hoạt động trong giờ làm việc hành chính.

Lưu ý hình thức hỗ trợ qua email vẫn tiếp tục được ưu tiên, mọi thắc mắc chỉ cần email đến HoTro@TS24.com.vn thì sẽ được giải quyết nhanh chóng trong vòng 20 phút/ trường hợp (chỉ phục vụ trong giờ hành chính).

Hỗ trợ sự cố khẩn cấp (Vui lòng bấm vào biểu tượng bên trên thanh menu để được phục vụ)

Trung tâm chăm sóc khách hàng TS24 xin hân hạnh hỗ trợ trực tiếp tại đây.

(Thời gian phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 8h - 12h, Chiều từ 13h - 17h; Thứ Bảy: Sáng từ 8h - 12h, Chiều nghỉ)

Thông tin đăng ký nhận tài khoản iBHXH

Quý khách vui lòng nhập các thông tin sau gửi về hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập qua email đăng ký tại đây:

Tên doanh nghiệp * :
MST * :
Họ tên người liên hệ * :
Email người liên hệ * :
Số ĐT người liên hệ * :
 

Hướng dẫn tương tác (kỹ thuật & nghiệp vụ)

Lần đầu tiên sử dụng

Tải về, cài đặt iBHXH & thiết lập các thông tin lần đầu sử dụng
Khai nhiều mã đơn vị
 
Đăng ký giao dịch BHXH điện tử
(chỉ 01 lần)
In và gửi hồ sơ email
 
Ký số và gửi hồ sơ điện tử đến
cơ quan BHXH

Nhận thông báo từ Cơ quan BHXH

Đăng ký nhận thông báo
từ cơ quan BHXH (sử dụng chữ ký số)
Đăng ký nhận thông báo từ cơ quan BHXH (không sử dụng CKS)
Hướng dẫn nhận thông báo &
xem thông báo từ cơ quan BHXH

Thủ tục Thu bắt buộc

Đề nghị cấp Mã sổ BHXH
Đơn vị lần đầu tham gia
BHXH, BHYT (thủ tục 101)
Giảm LĐ: giảm hẳn, nghỉ ốm dài ngày, thai sản, không đủ đk thai sản (Thủ tục 103, tiền đồng)
Giảm LĐ: giảm hẳn, nghỉ ốm dài ngày, thai sản, không đủ đk thai sản (Thủ tục 103, hệ số)
Thay đổi chức danh (Thủ tục 103)
Tăng lao động, điều chỉnh lương,
tăng BHTN (Thủ tục 103, tiền đồng)
Tăng lao động, điều chỉnh lương,
tăng BHTN (Thủ tục 103, hệ số)
Hồ sơ giải quyết cấp thẻ
BHYT HSSV (104)
Thu BHYT - HSSV Hà Nội
Hồ sơ giải quyết trả thẻ BHYT, sổ BHXH (nếu có) cho cơ quan BHXH theo Phiếu yêu cầu thu hồi thẻ BHYT, sổ BHXH (105)
Hồ sơ giải quyết ngưng tham gia BHXH (106)
Hồ sơ giải quyết hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa (107)
Hồ sơ giải quyết điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức (108)
Hồ sơ giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất (109)
Hồ sơ giải quyết hồ sơ đăng ký BHXH Tự nguyện (201)
Hồ sơ giải quyết hoàn trả tiền BHXH, BHYT Tự nguyện (203)

Thủ tục Sổ - Thẻ

Hồ sơ xác nhận sổ BHXH (sổ mẫu cũ): bao gồm chốt sổ nghỉ việc bảo lưu, chuyển công tác… (301)
Hồ sơ xác nhận sổ BHXH (sổ mẫu mới): bao gồm chốt sổ nghỉ việc bảo lưu, chuyển công tác… (321)
Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân người tham gia BHXH (302)
Hồ sơ điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ của người khác tham gia BHXH (303)
Hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (304)
Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất (do người LĐ làm mất hoặc do đơn vị làm mất) (305)
Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (306)
Hồ sơ cấp lại Tờ khai cấp sổ BHXH do mất (307)
Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH; Hồ sơ xác nhận thời gian tham gia BHXH liên tục; Hồ sơ cấp lại Bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN do mất (308)
Hồ sơ thu hồi sổ BHXH đã chốt của người LĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ (309)
Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho LĐ tăng kỳ trước (310)
Hồ sơ điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN của người LĐ (311)
Hồ sơ giải quyết cấp sổ BHXH cho kỳ trước: áp dụng đối với số sổ BHXH mẫu cũ còn tồn tại ở đơn vị hoặc đã được cấp số sổ nhưng chưa lập hồ sơ cấp tờ bìa BHXH (312)
Hồ sơ trả sổ BHXH cho người LĐ đã nghỉ việc (314)
Hồ sơ đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng (401)
Hồ sơ cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hỏng, do điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh (402)
Hồ sơ cấp thẻ BHYT kỳ trước do thiếu thông tin: dùng để cấp thẻ BHYT cho LĐ các kỳ trước do thiếu thông tin chưa được cấp thẻ nay đã hoàn thiện xong hồ sơ (403)

Thủ tục Chế độ - Chính sách

Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau (601)
Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản (602)
Hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (603)
Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (604)
Hồ sơ giải quyết tai nạn LĐ - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn LĐ - bệnh nghề nghiệp tổng hợp (605)
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí (606)
Hồ sơ giải quyết trợ cấp tử tuất (607)
Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần (608)
Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng: hưu trí, TNLĐ-BNN, trợ cấp tuất, hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg (609)
Hồ sơ giải quyết di chuyển nơi hưởng chế độ trợ cấp BHXH (610)
Hồ sơ giải quyết vừa chế độ ốm đau, vừa xác nhận bảo lưu sổ BHXH (612)
Hồ sơ giải quyết vừa chế độ thai sản, vừa xác nhận bảo lưu sổ BHXH (613)
Hồ sơ giải quyết vừa chế độ hưu trí, vừa điều chỉnh nhân thân đối với người đã bảo lưu sổ BHXH (614)
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí của người LĐ đang làm việc có điều chỉnh nhân thân (615)
Hồ sơ giải quyết trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hỏa, dụng cụ chỉnh hình (616)
Hồ sơ giải quyết đăng ký hưởng tiếp trợ cấp hàng tháng sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc trở về nước định cư hợp pháp hoặc Tòa án tuyên bố mất tích trở về hoặc hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg (617)
Hồ sơ giải quyết đề nghị điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83/CP (618)
Hồ sơ giải quyết đề nghị điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83/CP (619)
Hồ sơ giải quyết điều chỉnh là lương hưu do thay đổi tiền lương đóng BHXH (620)

Thủ tục BHYT cho Phường/ Xã

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (Thủ tục 102, áp dụng cho đơn vị Phường/ Xã)
BHYT tự nguyện (Thủ tục 202,
áp dụng cho đơn vị Phường/ Xã)