Hỏi & Đáp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Tại sao tôi không tìm thấy BCTC?

  BCTC của năm nào ta phải vào phiên bản TaxOnline của năm đó (Ví dụ: BCTC năm 2012 thì ta phải làm trên TaxOnline 2012) để làm bằng cách vào "Thủ tục thuế khác" > "Báo cáo tài chính" và chọn năm tương ứng.

 2. Tại sao tờ khai đính kèm (Bảng cân đối số phát sinh, Bảng thuyết minh BCTC) gửi báo không thành công. Báo lỗi “Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ tệp tờ khai không có khuôn dạng bảng tính”?

  Hai phụ lục đính kèm này Anh/ Chị vui lòng làm trên Excel 2007 và đính kèm trực tiếp trên ứng dụng tại “Bảng cân đối kế toán

 3. Nhấp vào đường dẫn file để đính kèm tập tin (Bảng cân đối số phát sinh, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính) nhưng không thấy file?

  Hai phụ lục đính kèm này ta vui lòng làm trên Excel 2007 hoặc Word 2007, lưu dạng đuôi .xslx hoặc .docx, nên trên máy phải có ít nhất Office 2007. Nếu file dữ liệu đuôi có dạng *.doc hoặc *.xls thì ta phải lưu file lại như sau:
  - Đối với file Excel: Mở phụ lục bằng office 2007, chọn “Save as” tại ô “Save as Type” ta chọn “Excel Workbook” rồi ấn nút “Save”.
  - Đối với file Word: Mở phụ lục bằng office 2007, chọn “Save as”, tại ô “Save as Type” ta chọn “Word Documents” rồi ấn nút “Save”.

 4. Làm Kê khai bổ sung cho BCTC năm 2010 và 2011 nhưng không thấy?

  Theo quy định thì tờ khai BCTC không có tờ khai bổ sung, do đó nếu phát hiện có sai sốt thì làm lại gửi lại trên TaxOnline 2012.
  Lưu ý: chọn đúng năm bị sai cần kê khai lại.

 5. Không tìm thấy Bảng kê khai nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2012 trên TaxOnline?

  Trên phần mềm TaxOnline, vào “Thủ tục thuế khác” > “Bảng kê tổng hợp nghĩa vụ nộp NSNN”.
  Lưu ý:
  - Mẫu này Tổng cục thuế không bắt buộc nộp khi nào CQT quản lý yêu cầu mới nộp.
  - Hiện tại mẫu này chỉ nộp qua mạng đối với Cơ quan thuế ở TP.HCM.

THUẾ TNDN

 1. Phụ lục giao dịch liên kết mẫu GCN-01/QLT nằm ở đâu trên TaxOnline?

  Phụ lục này đã tích hợp sẵn trong tờ khai 03/TNDN, ta vào tờ khai 03/TNDN chọn THÊM PHỤ LỤC và chọn GCN-01/QLT.

 2. Khi quyết toán thuế TNDN công ty được miễn thuế 30%, cách để chọn phụ lục ra sao và phụ lục phải làm ở mẫu nào sao tôi không thấy?

  Đối với thuế TNDN được giảm 30% thì cần lập thêm PL 03-3A bằng cách nhấn vào nút "Thêm phụ lục" rồi chọn PL 03-3A.
  Theo hướng dẫn tại TT 154/2011, trên PL 03-3A:
  Tại phần A - "Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế" thì đánh dấu
  vào chỉ tiêu "Ưu đãi khác".
  Tại phần B - "Xác định số thuế được ưu đãi" thì ghi đầy đủ các chỉ tiêu tại mục 4, trong đó mục 4.4 "Tỷ lệ thuế TNDN được miễn, giảm" quý khách hàng nhập vào số 30%.
  Sau đó số tiền thuế được miễn giảm tính được ở mục 4.5 sẽ được tự động chuyển vào Tờ khai 03/TNDN ở chỉ tiêu [C9] "Số thuế được miễn giảm"
  Lưu ý: không sử dụng mục đính kèm file "Phụ lục miễn giảm thuế TNDN  theo TT154" nằm ở phần dưới của tờ khai 03/TNDN.

 3. Không thấy “Phụ lục miễn giảm thuế TNDN theo TT140/2012/TT-BTC”?

  Với các DN tự xác định được mình là DN nhỏ và vừa, thì ngay khi làm tờ khai quyết toán TNDN, click vào ô “Miễn giảm thuế TNDN theo TT140/2012/TT-BTC” Điền thông tin đầy đủ vào phụ lục: 01/MGT-TNDN. Anh/ Chị chọn các thông tin cần khai báo miễn giảm phù hợp với DN của mình và nhấn “Ghi”.

 4. Tờ khai tạm tính TNDN > nhập chỉ tiêu 28: số lỗ chuyển kỳ này > báo lỗi

  Kiểm tra số lỗ Chỉ tiêu [28] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [26]. Nếu chuyển chưa hết thì qua quý sau chuyển tiếp.

 5. Tờ khai 03 TNDN: Nhập 2 thuế ưu đãi không được

  Ta vào phụ lục 03-3A bấm “Insert” trên bàn phím để thêm mục Ưu đãi

 1. Thông báo phát hành hóa đơn khi "Ghi" báo lỗi hoặc gửi không được

  Xử lý:
  + Kiểm tra ngày phát hành phải >= 5 ngày so với ngày thông báo
  + Đính kèm lại file mẫu hóa đơn liên 2 là dạng hình JPEG hoặc PDF.
  + Chiều dài, rộng của để mặc định không cần chỉnh sửa.

 2. Sai định dạng ngày khi làm “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn” trên TaxOnline

  Chỉnh lại file dữ liệu nhập vào ở cột Ngày cho đúng với định dạng ngày/tháng/năm.

 3. Công ty tôi gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng thấy có trong “Lịch sử giao dịch” báo kết quả “Đã nộp thành công (chờ kết quả xử lý của CQT)”. Nhưng chúng tôi chưa có thông tin báo kết quả.

  - Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày gửi hồ sơ “Thông báo phát hành hóa đơn” thì bộ phận Ấn Chỉ của CQT sẻ gửi mail cho Anh/ Chị là chấp nhận hay không chấp nhận thông báo phát hành hóa đơn của DN.
  - Nếu sau 5 ngày mà vẫn chưa nhận được thông báo từ CQT thì Anh/ Chị vui lòng gọi lên CQT gặp bộ phận Ấn Chỉ để hỏi kết quả. Khi nào bộ phận Ấn Chỉ báo là chấp nhận thông báo phát hành hóa đơn, khi ấy DN mới được phát hành hóa đơn đó. Nếu chưa chấp nhận thì hỏi lại xem bị lỗi gì để chỉnh sửa và làm lại thông báo phát hành mới.

 4. Tờ khai BC26: Ký hiệu mẫu hóa đơn báo đỏ

  Anh/ Chị vui lòng kiểm tra:
  + Nếu Hóa đơn GTGT có 3 liên thì thêm 3/001 (01GTKT3/001)
  + Nếu Hóa đơn của 2010, 2009 thì chọn MÃ LOẠI là TT120 (Thông tư 120)

 5. Tờ khai BC26: Báo đỏ từ số đến số

  Anh/ Chị vui lòng kiểm tra:
  + Nhiều chi nhánh, cửa hàng, Nhiều Loại Hóa đơn thì làm nhiều dòng
  + Số Hóa đơn Xóa, Hủy, Bỏ phải nằm trong khoảng tổng số sử dụng
  + Số Hóa đơn trong cột Xóa, Hủy, Bỏ không liên tiếp thì cách dấu “;” (chấm phẩy)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 05KK

 1. Tôi mở tờ khai 05KK mà chỉ thấy mỗi phụ lục 27MT?

  Tờ khai 05KK của anh/chị đã được bảo vệ. Để mở đầy đủ các sheet, anh/chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
  - Nếu anh/chị dùng office 2007 (hoặc 2010) để mở tờ khai 05KK mà chỉ thấy nội dung của Phụ lục 27MT/TNCN. Muốn mở ra toàn bộ các sheet trên tờ khai 05KK ta vào mục Review > Protect Workbook (UnProtect Workbook) như hình dưới:

  - Nếu anh/chị dùng office 2003 (Cùng phần mềm office viewer 2007) thì vào mục Tools > Protected > Unprotect Workbook để mở ra

 2. Bảng lương cột “Số thuế phải nộp” ra không đúng? Số nhỏ hơn số tính đúng ?

  Thứ nhất: Ta vui lòng kiểm tra cột “TNCT làm căn cứ tính giảm thuế” (cột R). DN nhập cột này nếu thuộc đối tượng Áp dụng cho thu nhập phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất được giảm 50% thuế phải nộp (theo TT 176/2009/TT-BTC, Điều 10 QĐ số 33/2009/QĐ-TTg)
  Thứ hai: Kiểm tra cột thu nhập tính thuế
   Nếu thu nhập tính thuế <= 60.000.000 thì
  Số thuế phải nộp = 60.000.000 * 5% / 2
  Nếu thu nhập tính thuế > 60.000.000 thì
  Số thuế phải nộp = 60.000.000 *5% + (thu nhập tính thuế - 60.000.000)*10%

 3. Nộp tờ khai không thành công và báo lỗi “Hồ sơ chính thức đã được kê khai. Phải lập hồ sơ bổ sung”.

  Đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN 05KK, Tổng cục thuế chỉ nhận tờ khai chính thức một lần. Nếu tờ khai chính thức được nộp lại thì sẽ gặp thông báo lỗi trên. Khi gặp lỗi trên có các cách xử lý sau:
  - Nếu đây là lần nộp đầu tiên thì tờ khai của Quý doanh nghiệp đã nộp đến CQT thành công.
  - Nếu tờ khai chính đã nộp rồi nhưng muốn điều chỉnh lại thì lập lập tờ khai bổ sung và gửi lại (Xem hướng dẫn lập tờ khai bổ sung tại đây)

 4. Cá nhân A làm việc tại công ty 6 tháng cuối năm, ủy quyền quyết toán tại cơ quan chi trả. Số thuế tính ra không đúng với số thuế cho 6 tháng làm việc ?

  Nếu cá nhân A đã ủy quyền cho công ty quyết toán thì cột “Số tháng tính giảm trừ bản thân” phải nhập 12 tháng chứ không phải 6 tháng.

 5. Bảng lương quyết toán năm không nhảy ra số thuế? Hoặc số thuế không chính xác?

  Ta vui lòng kiểm tra các trường hợp sau:
  + Doanh nghiệp phải nhập các cột sau:
  - Thu nhập chịu thuế.
  - Số tháng tính giảm trừ bản thân
  - Quyết toán tại CQCT
  - Không nhập cột “Không giảm trừ bản thân
  - Không nhập cột “Cam kết không nộp thuế (lao động không hợp đồng)” đối với lao động có hợp đồng.
  + Tổng số tháng giảm trừ người phụ thuộc > DN tự tính và tự nhập; phần mềm không tự tính (VD: 2 người phụ thuộc; mỗi người giảm trừ 12 tháng > nhập 24 tháng)
  + File nạp dữ liệu không nên ”thêm công thức”, nếu có, sau khi làm xong dữ liệu ta copy và paste value để lấy giá trị, đồng thời phải làm tròn số liệu.
  + Ta không xóa công thức của file mẫu.

 6. Sao trong phần mềm không có phụ lục 05A, 05B?

  Ta nhập số liệu vào file mẫu “Bảng lương lao động” theo hướng dẫn. Nạp dữ liệu và kết xuất. Phần mềm tự tách ra thành 2 phụ lục 05A; 05B

 7. Số thuế phải nộp trong phần mềm tính ra không giảm trừ số thuế phải nộp 5 tháng cuối năm theo nghị quyết 08?

  Phần mềm sẽ tính ra số thuế chưa được miễn giảm. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng được miễn giảm theo nghị quyết 08, ta tự làm phụ lục miễn giảm rồi đính kèm theo tờ khai 05KK.

 8. Chỉ tiêu “Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế” [21] trên tờ khai 05KK không nhảy số liệu?

  Ta kiểm tra cột “Loại hợp đồng” phải đúng định dạng text; Có hợp đồng nhập “HD(Chú ý nhập “HĐ” là sai) và phải nhập cột “Số thuế đã khấu trừ trong năm

 9. Không chọn được ô ở cột Quyết toán tại CQCT?

  Những cá nhân có Mã số thuế mới có thể chọn được.

 10. Không nhập được dữ liệu bên tờ PL – 27MT- TNCN?

  Chọn ở cột Quyết toán tại CQCT đối với những cá nhân có Mã số thuế và hợp đồng, thu nhập tính thuế < = 60 triệu, dữ liệu tự chuyển qua tờ phụ lục PL – 27MT- TNCN.

 11. Kết xuất báo cáo xong mở tờ khai để xem thì chỉ thấy tờ 05KK, không thấy phụ lục 05ABK, 05BBKPL – 27MT – TNCN?

  Mở tờ khai 05KK
  - Nếu Excel 2003: vào Tools > Unprotect
  - Nếu Excel 2007 hoặc 2010: vào Review > Unprotect

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 02KK

 1. In chứng từ khấu trừ thuế TNCN ?

  + Ta vào "Thông tin chung" > “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN”: Điền thông tin hóa đơn, bấm "Lưu"
  + “Kê khai thuế” > "KK tự động hàng tháng/lần phát sinh" > "Bảng lương" > click chọn cột 27 [In chứng từ khấu trừ thuế TNCN] > "Ghi".
  + "Kết xuất báo cáo" > mở file PDF "Chứng từ khấu trừ thuế TNCN" > "In"

 2. Nộp tờ khai 02KK không thành công báo lỗi: Hồ sơ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (kiểu kỳ : +Q+) đã được đăng ký nộp qua mạng

  Nguyên nhân:
  Do ta nộp tờ khai theo tháng/ quý/ lần phát sinh nhưng khi đăng ký (hoặc nộp tờ khai lần đầu) ta chọn không đúng kỳ kê khai.
  Cách khắc phục:
  Cách 1: Ta làm theo hướng dẫn như sau:
  - Cắm Token vào máy
  - Vào TaxOnline 2013 > Thông tin chung > Đăng ký T-VAN > Ngừng sử dụng Dịch vụ T-VAN > Nộp hồ sơ.
  Sau khi ngừng Thành công thì vào Đăng ký lại.
  Lưu ý: khi đăng ký lại thì không chọn vào 2 ô Đăng ký thuế điện tử và kê khai thuế điện tử.
  Sau khi đăng ký ta mới gửi được báo cáo.
  Cách 2: Nếu đã có mật khẩu vào trang kekhaithue (nếu chưa có thì liên hệ CQT quản lý, gặp phòng tin học để xin tài khoản)
  -  Vào website http://kekhaithue.gdt.gov.vn  > Click vào Đăng nhập > Vào mục Tài khoản > Đăng ký tờ khai > Chọn vào tờ khai bị lỗi (02KK) > Đăng ký ngừng.  Sau đó bấm Đăng ký thêm tờ khai > Chọn tờ khai bị lỗi 02KK> Sửa lại Loại kỳ kê khai cho đúng (kê khai theo tháng/quý/lần phát sinh) và sửa lại Kỳ bắt đầu (VD: nộp tờ 02KK Q4 thì sửa kỳ bắt đầu là Q4/2012) > Đăng ký > Tiếp tục.
  Sau khi khắc phục lỗi xong vào TaxOnline, Kết xuất báo cáo thuế, Nộp lại
  Lưu ý: Trong năm Tờ khai 02KK chỉ được nộp theo Tháng hoặc Quý, không được nộp cả hai.
  Ví dụ:
  -  Tờ khai 02KK phát sinh đầu tiên nộp theo Tháng thì cả năm nộp theo Tháng, không nộp thêm 02KK Quý.
  -   Tờ khai 02KK phát sinh đầu tiền nộp theo Quý thì cả năm nộp theo Quý, không nộp thêm tờ 02KK Tháng.
  Xác định nộp theo Tháng hay Quý: Thu nhập hàng tháng <= 5 triệu thì nộp theo Quý. Thu nhập hàng tháng > 5 triệu thì nộp theo Tháng.

 1. Phụ lục mua vào bán ra của GTGT khi đưa dữ liệu vào, phần ngày tháng thể hiện sai

  Anh/ Chị đóng chương trình TaxOnline, chỉnh lại ngày hệ thống của máy tính dạng dd/MM/yyy > mở TaxOnline, nạp lại bảng kê mua vào bán ra.

 2. DN muốn gửi phụ lục gia hạn thuế GTGT T06/2012 trong phần mềm Taxonline. Trong phần mặc định chỉ được gia hạn đến 01/2013. Theo TT 83 thì được gia hạn đến T04/2013:

  Gia hạn thuế GTGT tháng 6 theo TT175/2012: Trong thông tư có đoạn "Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013". Vậy mặc định ai đã khai rồi sẽ được công thêm 4 tháng nữa mà không cần phải khai thêm.

 3. Nạp file mẫu bảng kê mua vào bán ra nhưng cột thuế suất không có số liệu, cũng không nhập trực tiếp vào được?

  Vào Start > Setting > Control Panel > Regional and Language Option > chọn Customize (Win XP) > Additional Settings (Win7)… nhập vào dòng 1 3 5 theo thứ tự là “.” “,” “-”. Sau đó anh/ chị tắt phần mềm TaxOnline và mở lại, nạp lại file mẫu hoặc nhập trực tiếp. (Tương tự dòng Thuế suất trong tờ khai thuế TNDN 01A/TNDN).

 4. Tờ khai 01/GTGT, chỉ tiêu số 22: “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” không có số liệu từ kỳ trước tự chuyển sang.

  Anh/ chị tự gõ số liệu vào, phầm mềm sẽ báo màu vàng nhưng vẫn bấm Ghi và nộp bình thường.

 5. Tờ khai thuế NTNN: bấm Ghi báo đỏ ô “MST của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay” báo đỏ?

  Theo TT80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 thì khi doanh nghiệp có phát sinh phải nộp thuế Nhà thầu nước ngoài (NTNN) thì phải có Mã số thuế riêng (MST để báo cáo nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài) để CQT theo dõi thuế NTNN. Nếu chưa thì phải liên hệ với CQT để làm thủ tục cấp MST NTNN.

 6. Nộp tờ khai thuế NTNN báo lỗi: Hồ sơ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (kiểu kỳ : +M+) đã được đăng ký nộp qua mạng.

  Ta mở tờ khai thuế NTNN kiểm tra: Nếu nộp theo Tháng thì bỏ trống ô Lần phát sinh. Nếu nộp theo Lần phát sinh thì chọn ô Lần phát sinh. Sau đó bấm Ghi > Kết xuất Báo Cáo > và nộp lại tờ khai.
  Nếu vẫn báo lỗi như trên:
  Nguyên nhân: Do ta nộp tờ khai theo tháng/quý/lần phát sinh nhưng khi đăng ký (hoặc nộp tờ khai lần đầu) ta chọn không đúng kỳ kê khai
  Cách khắc phục:
  Nếu đã có Mật khẩu vào trang kekhaithue (nếu chưa có thì liên hệ CQT quản lý, gặp phòng tin học để xin tài khoản)
  - Vào website http://kekhaithue.gdt.gov.vn > Click vào Đăng nhập > Vào mục Tài khoản > Đăng ký tờ khai > Chọn vào loại tờ khai bị lỗi (01/NTNN) > Đăng ký ngừng.  - Sau đó bấm Đăng ký thêm tờ khai > Chọn tờ khai bị lỗi (ví dụ: 01NTNN)> Sửa lại Loại kỳ kê khai cho đúng (kê khai theo tháng/ quý/ lần phát sinh) và sửa lại Kỳ bắt đầu > Đăng ký > Tiếp tục.
  Sau khi khắc phục lỗi xong vào TaxOnline, Kết xuất báo cáo thuế, Nộp lại

 7. Tờ khai nhà thầu nước ngoài: Thuế GTGT không có nhưng lại ra số liệu

  Anh/ Chị vui lòng xóa cột tỷ lệ GTGT và thuế suất GTGT

 1. Chỉ trong ứng dụng TaxOnline mới có iBHXH?

  Hiện nay, chỉ có ứng dụng TaxOnline của TS24 có tích hợp iBHXH. Anh/ Chị vui lòng vào trang www.ts24.com.vn:
  a./ Menu “Tải về” link: https://www.ts24.com.vn/web/taive/view.ts24
  b./ Menu“Hỗ trợ” link https://www.ts24.com.vn/web/hotro/hotro_ibhxh.ts24 để xem chi tiết cài đặt.

 2. Tôi muốn đăng ký dùng iBHXH thì cần những thông tin nào:

  Nếu Anh/ Chị muốn đăng ký sử dụng iBHXH miễn phí thì vui lòng cung cấp các thông tin sau để TS24 kiểm tra và cấp tài khoản:
  Tên đơn vị:
  Mã đơn vị:
  Mã số thuế:
  Địa chỉ:
  Người liên lạc:                 Chức vụ:
  Email (nhận các phản hồi từ CQ BHXH):
  Điện thoại liên lạc:
  Trong vòng 1-2 ngày làm việc bên TS24 sẽ gửi tài khoản qua mail cho Anh/ Chị

 3. Tờ khai D03-TS TE (tăng) bắt buộc nhập CMND của phụ huynh nếu không sẽ báo lỗi: "Quá trình lưu mẫu D03-TS TE (tăng) bị lỗi" (1)

  Nhập 9 số 9 vào cột CMND (2). Theo quy định thì bắt buộc, tuy nhiên trong hệ thống chưa triển khai mục này, tạm thời nhập vào như vậy.

 4. Không chọn được Cơ quan quản lý BHXH trong phần “Thông tin của Tổ chức/ Doanh nghiệp kê khai” và không nhập được Mã đơn vị


  + Anh/ Chị vui lòng vào “Thông tin của Tổ chức/Doanh nghiệp kê khai (1) trên TaxOnline chọn vào nút “Sửa (F2) (2).
  + Sau đó, sửa lại hết các thông tin liên quan đến Địa chỉ ví dụ như: “Tỉnh/ TP trực thuộc TW* (3), “Huyện/ Quận/ Thị xã/ TP thuộc Tỉnh* (4) cho đúng với đơn vị của Anh/ Chị. Kéo xuống chọn Cơ quan quản lý BHXH đang quản lý hiện tại.

  + Tại phần Mã đơn vị có dấu (+) anh/ chị click vào dấu (+) (5) nhập Mã đơn vị vào sau đó nhấn “Lưu (6), đóng khung nhập Mã đơn vị lại.
  + Nhấn mũi tên chỉ xuống để chọn Mã đơn vị.
  Anh/ Chị lưu ý
  + Mỗi quận sẽ có một ký hiệu Mã đơn vị khác nhau, do đó phải chọn CQ quản lý BHXH cho đúng.
  + Phải kiểm tra và chọn lại CQ quản lý Thuế cho đúng (nếu anh/ chị có làm báo cáo thuế).

 1. Cài iKeToan báo “tham số kết nối không hợp lệ

  Anh/ Chị cài đặt iKetoan Server và cài đặt iKetoan Client, ứng dụng báo nhập địa chỉ IP, Anh/ Chị vui lòng nhập: localhost

 2. Quên Tên đăng nhậpMật khẩu iKeToan.

  a. Vào thư mục cài đặt iKeToan xóa tất cả các file *.dat
  b. Vào thư mục của iKeToan Server xóa thư mục “DATA”, nếu muốn giữ lại dùng nên “Cut” ra chỗ khác sau đó chép lại.
  c. Gỡ iKeToan Server và cài lại.
  d. Mở lại iKeToan và đăng nhập như lần sử dụng đầu tiên.

 1. Xuất Hóa Đơn đăng nhập vào không được:

  Vào thư mục C:\Program Files (x86)\XuatHoaDon™ 2012\Datpa – Win 7 64bit hoặc C:\Program Files\XuatHoaDon™ 2012\Datpa – Win 32bit
  + Xóa file “NGUOISUDUNG.xml
  + Đăng nhập lại vào XuatHoaDon bằng tài khoản TaxOnline.

 1. Sao tôi đăng nhập vào KySoDesktop không được, báo “Sai tên đăng nhập và mật khẩu”?

  Có 2 cách đăng nhập:
  Cách 1: Dùng tài khoản riêng của KysoDesktop (Tên đăng nhập: MST_dãy số) thì vào Thông tin đơn vị trong Taxonline, nhấp vào dòng Lấy lại mật khẩu KysoDesktop, mật khẩu sẽ được gửi vào email người ký.
  Cách 2: Tên đăng nhậpMật khẩu nhập giống như Tên đăng nhậpMật khẩu của TaxOnline. Trên cửa sổ đăng nhập, chọn ô “Tuỳ chọn” nhập thêm MST công ty.

 2. Khi ký tờ khai, chọn chữ ký từ Token nhưng không thấy Tên công ty để chọn?

  Sử dụng lần đầu: cắm USB Token vào máy, vào My Computer > biểu tượng USB Token > Setup.
  Đã từng cài đặt USB Token vào máy rồi: Gỡ USB Token (ví dụ USB Token SAFE-CA, tương tự cho USB Token khác): Start > Programs > SAFE-CA (hoặc FPT-CA, ...) > PKI Token Manager > Unistall. Hoặc Control panel > Add & Remove > Remove SAFE-CA (hoặc FPT-CA, ...).
  - Sau đó cài đặt lại giống sử dụng lần đầu.
  - Cài đặt xong bấm "Ký lại".
  Lưu ý: Lúc cài đặt, gỡ phải đóng tất cả các trình duyệt Firefox đang mở. Sau khi cài đặt xong thấy biểu tượng USB Token dưới góc phải màn hình mới chọn được chữ ký. Đối với USB Token SAFE-CA (hoặc FPT-CA, ...) màu đen thì lên trang web: ts24.com.vn, vào mục Tải về > Tải về Kyso. Kéo xuống cuối trang, tải và cài đặt SAFE-CA (hoặc FPT-CA, ...) Setup.

 3. Làm sao tôi có thể sang máy khác tiếp tục làm việc được trên TaxOnline?

  Để có thể tiếp tục công việc kê khai còn dở dang trên máy tính khác anh/ chị vui lòng làm các bước sau đây:
  Bước 1: Copy file dữ liệu của phần mềm (file có đuôi .vntax2011 hoặc .vntax2012 hoặc .vntax2013 tương ứng với từng phiên bản TaxOnline): để biết file này nằm ở đâu, anh/ chị đăng nhập vào TaxOnline, click “Tiếp tục” đến ô đường dẫn file > đây chính là đường dẫn đến file dữ liệu.
  Bước 2: Cài đặt phần mềm TaxOnline tương ứng trên máy cần sử dụng tiếp. Khi đăng nhập vào TaxOnline, click “Tiếp tục” đến ô đường dẫn file, anh/ chị click vào nút “...” tìm đến file đã copy ở trên và bấm Hoàn thành.
  Ngoài ra, anh/ chị phải:
  - Lưu lại thư mục C:\Program Files\TaxOnline™ 2012\AutoSave (backup dữ liệu vntax2012) hoặc C:\Program Files\TaxOnline™ 2013\AutoSave (backup dữ liệu vntax2013)
  - Lưu lại : C:\KySoDesktop, C:\Taxonline (Đây là nơi lưu những tờ khai đã làm và đã ký)

 4. Cách đính kèm hồ sơ sau khi kết xuất báo cáo mở không ra?

  Chú ý: khi đặt tên cho file đính kèm không được có các ký tự đặc biệt (như dấu “.”, “-“…)

 5. Sau khi kết xuất báo cáo, click file excel bảng kê sao không mở ra được?

  Trên máy tính anh/ chị phải có Office 2007 mới có thể mở được các file Excel này.

 6. Mở TaxOnline và Ký số không được, hiện bảng thông báo:

  Để nguyên bảng thông báo lỗi, vào My Computer > chọn ổ đĩa C:\ > chọn folder Program Files (hoặc Program Files(x86) cho Win 7) > chọn folder TaxOnline2011/ 2012/ 2013 (KysoDesktop) > chọn folder Temp > cắt hết tất cả các file trong folder “Temp”> dán vào folder TaxOnline2011/ 2012/ 2013 (Kyso™ Desktop) > Bấm OK trên bảng thông báo lỗi. Làm lặp lại các bước trên cho đến khi mở được chương trình.

 7. Lỗi mở file PDF đã ký mà font chữ bị lỗi hoặc có nhiều ô không thấy dữ liệu.

  Xử lý:
  chọn Start > Settings > Control panel > chọn Add or Remove Programs > chọn remove chương trình đọc file PDF đang có ở máy > lên trang web: ts24.com.vn > vào phần Tải về > Tải về TaxOnline/ Kyso: Kéo xuống cuối trang thấy phần mềm hỗ trợ > Nhấp double để tải và cài đặt phần mềm đọc Acrobat Reader.

 8. Kết xuất báo cáo không được, hiển thị dấu "!"

  Xử lý:
  Phải tắt tất cả các file Excel, Word, PDF trước khi kết xuất.

 9. Mở TaxOnline và Kyso™ Desktopbáo lỗi “Quá trình kết nối server bị lỗi”.

  Xử lý:
  - Kiểm tra lại ngày giờ trên hệ thống máy tính phải đúng ngày giờ hiện tại.
  - Kết nối mạng ra internet đã đảm bảo chưa (dùng ADSL hoặc Wifi, trường hợp dùng 3G có thể chậm hoặc không sử dụng được phần mềm)
  - Máy tính có chỉnh Proxy trong phần mềm duyệt web thì bỏ tùy chọn Proxy
  - Điều chỉnh qui định dấu trong Control Panel > Regional & Language Options > Customize (WinXP) hoặc Additional Settings (Win7) > trong phần dấu chọn điều chỉnh từ trên xuống dưới tại hàng 1, 3 và 5 tuần tự là “.” “,” và “-
  - Điều chỉnh lại kiểm soát ứng dụng của phần mềm diệt virus (BKAV, Norton, Kaspersky ...)
  - Cài đặt lại phần mềm Taxonline hoặc Kyso™ Desktop (do phần mềm trong hệ điều hành phát sinh lỗi)

 10. TaxOnline không thấy loại hình kinh doanh và Kyso™ Desktop không có tùy chọn

  Xử lý:
  + Win XP: Chuột phải lên màn hình Properties > Settings > Advanced > General > mục DPI setting chọn Normal size (96 DPI), nếu máy báo bỏ đĩa Win thì bỏ vào cài đặt và Restart máy là được

  + Win 7: Chuột phải lên màn hình Personalize > Dislay > Smaller (100%) sau đó Log off máy tính là được.

 11. Gửi tờ khai thất bại, báo lỗi “Mã số thuế chưa đăng ký dịch vụ

  Mở  phần mềm TaxOnline, nhìn dưới góc trái phần mềm nếu thấy báo nút màu đỏ “Chưa đăng ký KTQM” thì xử lý như sau:
  Thông tin chung > Đăng ký Tvan > Đăng ký. Đợi khi nào báo Thành công thì  kết xuất lại tờ khai > ký gửi lại. Nếu  sau khi đăng ký hiện bảng thông báo “Mã số thuế đã đăng ký dịch vụ” thì vào Thông tin chung kiểm tra lại CQT quản lý, nếu sai thì bấm nút Sửa để chỉnh sửa lại > Lưu và xử lý như trên.

 12. Công ty thay đổi địa chỉ và CQT thuế quản lý thì phải làm những gì?

  Làm những việc sau:
  - Thứ nhất: Đem USB Token + Photo Giấy phép kinh doanh địa chỉ mới có đóng mộc công ty + Photo CMND người đại diện pháp luật lên công ty cung cấp USB Token để đổi (Công ty TS24 cung cấp USB Token của FPT và Safe-CA).
  - Thứ hai: Gắn USB Token vào máy tính, mở TaxOnline > Thông tin chung: giữ nguyên địa chỉ cũ, CQT quản lý cũ. Vào Đăng ký Tvan > Thay đổi thông tin > Nộp hồ sơ. Đợi báo Thành công thì bấm lại Đăng ký Tvan > Ngưng sử dụng dịch vụ Tvan > Nộp hồ sơ.
  Đợi báo Thành công thì vào Thông tin chung > Sửa: sửa lại thông tin địa chỉ mới và CQT quản lý mới > Lưu. Vào Đăng ký Tvan > Đăng ký > Nộp hồ sơ. Báo Thành công là nộp được tờ khai.

 13. Thông báo phát hành hóa đơn khi Ghi báo lỗi hoặc gửi không được

  Xử lý:
  + Kiểm tra ngày phát hành phải >= 5 ngày so với ngày thông báo
  + File đính kèm Mẫu hóa đơn liên 2 phải chuyển qua file PDF, không để dạng file hình ảnh.
  + Chiều dài, rộng của hóa đơn không vượt quá mặc định

 14. Nộp Thông báo phát hành hóa đơn sao trong Lịch sử giao dịch vẫn chỉ báo “Đã nộp Tvan thành công" (Đang chờ CQT xử lý)?

  Đối với Thông báo phát hành hóa đơn trong Lịch sử giao dịch chỉ báo kết quả như vậy. Trong vòng 5 ngày Cơ quan thuế sẽ trả lời kết quả vào mail, nếu sau 5 ngày không nhận được mail thì liên hệ Cơ quan thuế quản lý, gặp Phòng ấn chỉ để hỏi.

 15. Chuyển tờ khai từ TaxOnline sang ký số > lỗi “Xem lại quyền trên ổ C….

  Xử lý:
  + Tắt hết các file PDF hoặc Excel của chương trình sau đó kết xuất lại, Ký điện tử lại + Trên Ký số > bấm Vị trí lưu file > xóa file Temp > về TaxOnline bấm Ký điện tử lại

 16. Khi gửi tờ khai báo “Chứng thư số không hợp lệ

  Anh/ chị kiểm tra hạn chứng thư số (tính từ ngày anh/ chị đăng ký sử dụng 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm) > nếu đã hết hạn phải gia hạn lại.
  Liên hệ phòng gia hạn số điện thoại 08-3866-4188 line số 2 hoặc 3, hoặc gởi email: giahan@ts24.com.vn
  Cách kiểm tra hạn chữ ký số: Nhấp double biểu tượng USB Token dưới góc phải màn hình, cửa sổ mở lên chọn Chứng thư số > Hiển thị. Nếu chỗ Chứng thư số báo dấu X màu đỏ thì liên hệ phòng gia hạn theo thông tin trên.

 17. Tờ khai BC26: Ký hiệu mẫu hóa đơn báo đỏ

  Xử lý:
  Kiểm tra:
  + Nếu HĐ GTGT có 3 liên thì thêm 3/001 (01GTKIỂM TRA 3/001)
  + Nếu Hóa Đơn của 2010,2009 thì chọn MÃ LOẠITT120 (Thông tư 120)

 18. Tờ khai BC26: Báo đỏ từ số đến số

  Xử lý:
  Kiểm tra:
  + Nhiều chi nhánh, cửa hàng, Nhiều Loại HĐ thì làm nhiều dòng
  + Số Hóa Đơn Xóa, Hủy, Bỏ phải nằm trong khoảng tổng số sử dụng
  + Số HĐ trong cột Xóa, Hủy, Bỏ không liên tiếp thì cách dấu “;”( chấm phẩy)

 19. Tờ khai 05KK: Nhập vào bảng lương thì dữ liệu không qua tờ khai

  Xử lý:
  Kiểm tra xem đã nhập LOẠI LAO ĐỘNG chính xác chưa, Kiểm tra đã nhập vào THU NHẬP CHỊU THUẾ chưa.

 20. Tờ khai 05KK: Biểu mẫu không giống với HTKK

  Xử lý:
  Sau khi nhập xong phần mềm sẽ tự chuyển thành tờ khai và 2 bảng kê 05A 05B

 21. Trình ký người kí không nhận được mail và không nhận được file xác nhận gửi thành công từ T-Van:

  Xử lý:
  Kiểm tra trong thư mục Spam (Thư rác) có email không do email này là email trả lời tự động nên sẽ bị chuyển vào đó.
  Nếu không có thì kiểm tra xem có đang duyệt mail bằng Microsoft OutlookOutlook Express hay sử dụng mail công ty không?
  1. Mail công ty thì kiểm tra IT có chặn không?
  2. Microsoft OutlookOutlook Express thì duyệt mail bằng webmail do không có Spam.

 22. Người ký mở file báo “File không tồn tại” (hiện thị dấu tròn đỏ gạch chéo) – hoặc không có ô ở cột “Ký số” để check

  Xử lý:
  + Nếu anh/chị chọn “Ký điện tử” thì bấm “Ký điện tử” lại bên TaxOnline, làm lại như vậy cho đến khi tờ khai không báo lỗi nữa.
  + Nếu anh/ chị chọn “Trình ký” : Thường gặp các trường hợp sau:
  a – Kiểm tra xem người ký có làm đúng các bước: vào KysoDesktop, chọn “Mở file dữ liệu ký số TaxOnline”, chọn đến file “CHUAKY..”, Open
  b – Kiểm tra xem người trình ký trước khi trình ký có mở file ra xem và quên đóng file đó lại trước khi trình ký
  c – Trong KysoDesktop, vào “vị trí lưu file”sẽ thấy file PDF/ text/ Excel của tờ khai đó (nhưng không hiển thị trên KysoDesktop), xóa đi import lại file CHUAKY

 23. Lỗi “Quá trình mở file bị lỗi, bạn vui lòng kiểm tra quyền truy cập hoặc đóng các file excel đang mở

  Xử lý:
  Kiểm tra xem tắt file excel dữ liệu trước khi nạp dữ liệu vào.

 24. Trong tờ khai bổ sung bấm ghi “Chương trình gặp sự cố, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

  Xử lý:
  Bấm nút thử lại và nhập lại các chỉ tiêu anh/chị để trống, nếu không có số liệu thì nhập 0.

 25. Sai định dạng ngày khi làm “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn

  Chỉnh lại file dữ liệu nhập vào ở cột Ngày cho đúng với định ngày/tháng/năm.

 26. Kết xuất báo cáo báo lỗi “Quá trình kết xuất file excel bị lỗi” chỉ hiện lên file PDF:

  Anh/ chị vào Start > Setting > Control Panel > Regional and Language Option > chọn Customize… nhập vào dòng 1 3 5 8 theo thứ tự là “.” “,” “-” “,”. Đóng TaxOnline và bấm kết xuất lại.
  Nếu vẫn bị lỗi, vào mục Tùy chọn trên TaxOnline > Tùy chỉnh > Thay đổi địa chỉ Lưu file sang ổ D (hoặc ổ đĩa khác ổ đĩa hệ thống).

 27. Sau khi gia hạn có phải làm gì không? Nộp tờ khai Không thành công, báo lỗi “Chữ ký điện tử không hợp lệ. Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế.”

  Nguyên nhân: do khách hàng gia hạn hoặc thay đổi Token sang nhà cung cấp khác nhưng chưa vào Dịch vụ T-VAN cập nhật số serial mới.
  Cách khắc phục:
  Bước 1: Gắn USB Token vào máy tính (đảm bảo máy tính đã cài driver và nhận USB Token).
  Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm TaxOnline > Dịch vụ T-VAN > Thay đổi thông tin > Bấm vào Nộp hồ sơ.
  Lưu ý: kiểm tra xem thời hạn chứng thư số có hiện đúng không, nếu không đúng thì kiểm tra Tên chủ thể chứng thư số đã chọn đúng tên mới vừa gia hạn không.


  Trường hợp khách hàng có mật khẩu vào trang www. kekhaithue.gdt.gov.vn thì cập nhật như sau:
  - Vào website http://kekhaithue.gdt.gov.vn > Click vào Đăng nhập > Vào mục Tài khoản > Thay đổi thông tin > Bấm vào Nhập lại số serial (kiểm tra sau khi chọn Nhập lại số serial có hiện lên số serial mới hay không).
  Lưu ý: phải vào website bằng trình duyệt Internet Explorer và máy tính có cài Java.

 28. Sau khi gia hạn đăng nhập mã pin code USB Token báo sai.

  Mã pin code USB Token sau khi gia hạn là: 123456.
  Muốn đổi mã pine code: nhấp double biểu tượng USB Token dưới góc phải màn hình, cửa sổ mở lên chọn Đổi mã pin.

 29. Nhập sai mã pin code USB Token nên đã bị khóa.

  Nếu USB Token FPT thì gọi tới: 08-3866-4188 line số 1, hoặc email: hotro@ts24corp.com.vn để được reset pin.
  Nếu USB Token SAFE – CA thì đem trực tiếp lên công ty TS24 để được reset.
  Nếu USB Token của những đơn vị khác thì liên hệ nhà cung cấp của đơn vị đó.

 30. Sử dụng lần đầu muốn Tạo file dữ liệu mới?

  Mở TaxOnline 2013 > Tạo file mới cho chương trình > Chọn vị trí lưu, đặt lên dữ liệu ở dòng File Name, chọn Lưu đường dẫn file > Hoàn thành > Thêm mới (F1) > Điền thông tin > Lưu

 31. TaxOnline 2013 đã làm tờ khai và bấm Ghi rồi nhưng lần sau mở lại không thấy dữ liệu?

  Lúc Tạo file dữ liệu TaxOnline 2013 từ import file dữ liệu Taxonline 2012 thì không chọn ô Lưu đường dẫn file.Từ những lần sau mở thì chọn đường dẫn file đến file dữ liệu TaxOnline 2013 đã được tạo, không chọn file dữ liệu TaxOnline 2012 để import thêm file dữ liệu nữa.

 32. Bấm “Ký Điện Tử” không chuyển qua chương trình KysoDesktop? Hoặc bấm và chọn chữ ký xong không hiện bảng nhập mã pin của USB Token?

  Nhấp phải chuột biểu tượng Kyso™ Desktop, chọn Properties, copy dòng chữ : Kyso™ Desktop.
  - Gỡ chương trình Kyso™ Desktop.
  - Cài đặt lại Kyso™ Desktop > đến chỗ hỏi vị trí lưu : C:\Program Files\ thì paste thêm dòng chữ: Kyso™ Desktop\ thành : C:\Program Files\Kyso™ Desktop\
  - Cài đặt xong vào ổ C > Program Files > Kyso™ Desktop. Cut tất cả thư mục trong folder Kyso™ Desktop bên trong, paste ra Kyso™ Desktop bên ngoài, sau đó Delete folder Kyso™ Desktop bên trong.
  - Bấm Ký điện tử lại và bấm Ký lại

 33. Đăng nhập TaxOnline, Kyso™ Desktop báo “Chương trình gặp sự cố, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ”?

  Gỡ bỏ và cài đặt lại chương trình TaxOnline, Kyso™ Desktop.

 34. Tạo file dữ liệu mới cho TaxOnline2013 hoặc import dữ liệu từ tax2012 báo “Quá trình tạo phải bị lỗi

  Vào My Computer > ổ C:\Program Files. Nhấp chuột phải Taxonline2013, chọn Properties > Security > Everyone. Chưa có thì bấm Edit > Add > gõ Everyone > Ok. Chọn tất cả các ô cột Allow > Apply.

 35. Muốn xem, in tờ khai đã nộp?

  Vào KysoDesktop > Lịch sử giao dịch. Chọn thời gian và bấm Hiển thị kết quả. Nhấp double vào tên tờ khai và Xem file kết quả.
  Lưu ý: đối với file Excel phải cài Office 2007 mới mở xem được.

 36. Mở bảng kê mua vào, bán ra trong Lịch sử giao dịch nhưng không chỉnh sửa trước khi in được?

  Mở bảng kê lên. Chọn Save as. Sau đó vào Review/ Unprotect Sheet. Chọn Print > Print Preview > Show Margin.

 37. Cài đặt TaxOnline, Kyso™ Desktop hiện bảng thông báo: “TaxOnline cannot be installed on systems with . NET Framwork version lower than 2.0”.

  Vào trang web: ts24.com.vn. Vào mục Tải về > TaxOnline. Kéo xuống cuối trang thấy Phần mềm hỗ trợ: nhấp double vào Net Framwork V3.5 để tải về và cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì cài đặt TaxOnline, Kyso™ Desktop.

 38. Nhập số liệu phần mềm báo màu vàng, bấm Ghi báo : “Thông tin kê khai sai

  Báo màu vàng là cảnh báo để mình kiểm tra lại số liệu nên cứ Ghi và nộp bình thường, chỉ có báo màu Đỏ mới là sai.

 39. Muốn thêm dòng trong tờ khai?

  Đặt con chuột ngay vị trí muốn thêm dòng tiếp theo > bấm phím Insert trên bàn phím. Muốn xóa dòng thì bấm phím F11.

 40. Mua phần mềm TaxOnline, USB Token đã đóng tiền sao vẫn chưa nhận được hóa đơn điện tử?

  Trong vòng 7 ngày anh/chị sẽ nhận được Hóa đơn điện tử.
  Nếu sau 7 ngày chưa nhận được thì anh/ chị vui lòng liên hệ Phòng kế toán theo số điện thoại: 08-3866-4188, line : 101; 102; 103 hoặc 104.

 41. Chỉ tiêu “Quyết định” trong Thông báo phát hành hóa đơn là gì?

  Là hợp đồng in của công ty với doanh nghiệp in, có thể để trống.
  Lưu ý: Nếu Công ty tự in thi không nhập cột số (9) và cột số (10) : Doanh nghiệp in và không nhập Thông tin đơn vị chủ quản.

 42. Kiểm tra trong lịch sử giao dịch Tờ khai BHXH thấy báo Đã nộp (Đang chờ cơ quan BHXH xử lý) nhưng mở tờ khai để xem không được?

  Sau khi nộp cơ quan sẽ trả lời kết quả vào mail trong vòng 3 ngày, sau 3 ngày không nhận được mail thì liên hệ cơ quan BHXH để hỏi. Khi nhận được kết quả trả lời của cơ quan BHXH thì mới mở tờ khai trong lịch sử giao dịch để xem được.