Dành cho cá nhân kê khai tất cả các loại thu nhập
theo Luật thuế TNCN.

Kê khai được tất cả các thu nhập phát sinh
và quyết toán theo Luật Thuế TNCN.

Tính lương tiền công, Thu nhập đầu tư vốn, Chuyển nhượng, Thừa kế, quà tặng, Trúng thưởng, Cá nhân kinh doanh, Quyết toán năm,...

Nộp hồ sơ thuế qua mạng dễ dàng

Ngoài giao dịch với Cơ quan Thuế còn giao dịch với BHXH, Cơ quan Thống kê,
Cơ quan Hải Quan, Kho bạc, Ngân hàng...

Trao đổi thông tin tự động giữa người lập tờ khai và người ký
tờ khai thuận tiện.

Trình ký dễ dàng bằng nhiều cách: qua email hoặc qua điện toán
đám mây