Chỉ cần tải duy nhất một ứng dụng TS24 professional từ website này.

Tất cả các ứng dụng khác của TS24 như: TaxOnline™, iHaiQuan™, iBHXH™, iThongKe™, Pay24™, XuatHoaDon™, iKeToan™, VBPL™...được tích hợp sẵn bên trong ứng dụng TS24 professional. Để sử dụng bất kỳ ứng dụng nào, nhấp chuột vào biểu tượng và ứng dụng đó sẽ được cài đặt.

Vui lòng xem minh họa hướng dẫn từng bước bên trái.

 

Tổng quan ứng dụng

  Điểm nổi bật   Yêu cầu hệ thống  
 

• Chỉ cần tải duy nhất 01 lần là sẽ có tất cả
• Các ứng dụng được phân ngành rõ ràng & tùy theo nhu cầu sử dụng
thì mới cài đặt
• Cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối, chia sẻ dễ dàng giữa nhiều người,
nhiều bộ phận
• Giao diện ứng dụng trang nhã, chuyên nghiệp
• Chính thức phát hành ứng dụng VBPL, nhằm hỗ trợ văn bản pháp luật
mới, trả lời chính sách Thuế, Hải quan, BHXH cho đơn vị

 

• Hệ điều hành Windows XP, 7, 8
• CPU Intel® Pentium® 4 hoặc AMD Athlon® 64 (1GHz hoặc nhanh hơn)
• RAM tối thiểu 1GB,
• Ổ cứng tối thiểu 2GB
• Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 x 768
• Có kết nối internet

 
 
 

Phần mềm hỗ trợ

Tải và cài đặt bộ các phần mềm hỗ trợ bên dưới để sử dụng ứng dụng TS24 professional hiệu quả nhất.